Oblaky Cirrus (Cirus)

Krátka charakteristika oblakov druhu Cirrus: Izolované oblaky v tvare bielych jemných vlákien alebo prevažne bielych škvŕn alebo úzkych pásov. Tieto oblaky majú vlasovitý vzhľad alebo hodvábny lesk poprípade obidve.Kvôli nízkym teplotám vo svojom okolí (obvykle okolo -40 C) sa skladajú výlučne z ľadových kryštálikov. Halové javy sú hojné ,ale vyskytujú sa väčšinou iba sčasti. Niekedy sú oblaky také riedke ,že ich pri prelete nepozorujeme.

Na obrázku nižšie: Cirrus uncinus

Cirrus uncinus

Na obrázku máme oblaky Cirrus , ktoré presne vyzerajú tak ako píšeme v charakteristike a teda majú vlasový vzhľad a sú usporiadané do jemných vlákien. Môžeme si všimnúť háčiky a preto týmto oblakom musíme priradiť ešte oblačný tvar háčkovitý po latinsky Uncinus.

Na obrázku nižšie: Cirrus uncinus

Cirrus uncinus

Aj tu ide o krásny príklad háčkovitých cirrov.Vznik týchto oblakov sme preberali v rovnakomennej časti Atlasu oblakov a teda vznik oblakov.Pripomenieme si teda ,že vznikli vypadávaním ľadových kryštálikov z oblaku , ktoré sú unášané vetrom a preto vznikajú dlhé vlákna.

Na obrázkoch nižšie: Cirrus fibratus

Cirrus fibratus Cirrus fibratus

Rozdiel medzi predošlým obrázkom a týmito je v tom ,že týmto cirrom chýba háčkovité zakončenie. Majú však takisto vláknový vzhľad a preto ich radíme k tvaru Fibratus čo znamená po latinsky vláknový.Sú tvorené takisto ľadovými kryštálikmi a sú unášané smerom vetra.Takmer kolmo na ne prechádzajú dva kondenzačné pásy.

Na obrázku nižšie:Cirrus spissatus

Cirrus spissatus

K dôležitým znakom Cirrov patrí riedka priesvitná štruktúra.Na tejto fotografií sa však stretávame s hustejším oblakom.Má však znaky cirrov a to veľka výška a to že predmety vrhajú tieň aj keď slnko svieti cez oblak.Preto ich radíme k tvaru spissatus čo znamená po latinsky hustý.Tieto oblaky sú častou prechodovou fázou k oblakom Cirrrostratus.

Na obrázku nižšie: Cirrus castellanus

Cirrus castellanus

Castellanus patrí medzi najzaujímavejšie tvary oblakov. Tvoria ich ploché oblaky z ktorých vyrastajú kopovité vežičky podobné cimbúriam. V pokročilom štádiu sa oddelujú od oblaku až postupne zanikajú. Cimbúrie môžu vyrastať smerom dolu aj hore.Oblaky cirrus castellanus patria k spoľahlivým predpovediam búrok kde sa vyskytujú niekedy aj 3 hodiny pred ňou.Vyskytujú sa však zriedka a častejšie sú pri oblakoch vo stredných výškach.Oblaky na obrázku však vznikli pôvodne z kondenzačných pruhov.

Ďalšie oblaky vo veľkých výškach: Cirrocumulus , Cirrostratus

Naspäť na úvod

Iné weby autora
Slovensko - Tipy na výlet Slovensko - Tipy na výlet

Mail:admin@spoznaj.eu       spoznaj.eu © 2011