Cumulus

Izolované , obvykle husté oblaky s ostro ohraničenými okrajmi, vyvíjajú sa vertikálne do tvaru kôp ,kupol alebo veží. Ich horná kypiaca časť sa často podobá karfiolu.Časti oblaku ožiarené Slnkom bývajú žiarivo biele.Základňa oblaku býva vodorovná a tmavá.Teploty v úrovni Cumulov sú obvykle nad 0 stupňov preto sú podchladené kvapôčky výnimočné.Veľmi rozdielna je veľkosť kvapôčok .Ich priemer sa pohybuje od 15 mikrometrov pri slabo vyvinutom humilis až po 50 mikrometrov pri Congestus.Podľa toho ako je Cumulus vertikálne vyvinutý obsahuje 1 až 4 g vody na 1 meter kubický oblačného vzduchu.

Na obrázku nižšie Cumulus humilis

Cumulus humilis

Druh Cumulus sa člení na 4 tvary a to humilis teda plochý s hrúbkou menej než 1 km. Spoznáme ho podľa toho že podlhovastý v tvare bagety presne ako na obrázku vyššie. Oblaky druhu Cumulus vznikajú konvekciou(čo to je je popísané tu).Tieto oblaky signalizujú ,že počasie sa nebude kaziť.To ,že sú ploché môže mať príčinu v stabilnom zvrstvení atmosféry či vťahovaní suchého vzduchu do vnútra oblaku či silný vietor nad nimi ktorý bráni ich ďalšiemu vývoju.

Na obrázku nižšie Cumulus mediocris

Cumulus mediocris

Máme pred sebou kopovitú oblačnosť. Keď sa na ňu pozrieme vidíme jasne , že oblak hlavne v jeho hornej časti je jasne ohraničený.Takisto ma tmavú základňu ,ktorá je vodorovná takže sa dá pekne vidieť výšku kondenzačnej hladiny.V tomto prípade môžme ľahko zaradiť tento oblak k druhu Cumulus. Vzhľadom k tomu ,že je mierne vyvinutý ide o tvar mediocris.Zaujímavosťou kopovitých oblakov je ,že majú krátku životnosť a to 5 až 30 minút.I mohutné búrkové oblaky len výnimočne vydržia na oblohe viac než hodinu.To ,že niektoré búrky trvajú aj tri hodiny súvisí s tým ,že vznikajú nové a nové oblaky.

Na obrázku Cumulus congestus

Cumulus congestus

Tu je už badateľný rozdiel medzi týmto obrázkom a predchádzajúcimi.Je tu mohutný Cumulus congestus (lat.mohutný) z ktorého sa môže vyvinúť aj Cumulonimbus teda búúrkový oblak.V hornej časti oblaku je pekne vidieť výbežky v tvare brokolice preto môžeme usúdiť že sa skladá výlučne s kvapôčok vody.Pri ďalšom vertikálnom vývoji môžu vznikať ľadové kryštáliky a potom sa mení na oblak Cumulonimbus.

Na obrázku nižšie Cumulus fractus

Cumulus fractus

Oblaky tvaru fractus(roztrhaný) vznikajú pôsobením silného vetra alebo záveternými vírmi za horskou prekážkou ako je to v tomto prípade kde hrebeň Malej Fatry tvorí túto prekážku.

Ďalšie oblaky v malej výške: Stratocumulus ,Stratus

Ďalšie kopovité oblaky: Cirrocumulus, Altocumulus , Stratocumulus, Cumulonimbus

Naspäť na Atlas oblakov

Iné weby autora
Slovensko - Tipy na výlet Slovensko - Tipy na výlet

Mail:admin@spoznaj.eu       spoznaj.eu © 2011