Oblaky Stratus

Spojitá šedá oblačná vrstva s celkom jednotvárnou základňou z ktorej môže vypadávať mrholenie ,ľadové ihličky alebo ľadové zrná. Ak Slnko cez oblak presvitá jeho obrysy sú jasne viditelné.Optické javy sú vzácne.Niekedy sa Stratus vyskytuje v podobe chuchvalcov.Oblak tvoria vodné poprípade prechladené kvapôčky ktoré majú rozličný priemer.Priemerná veľkosť kvapôčok je približne 10mikrometrov. Každý meter kubický vzduchu v oblaku obsahuje 0,01 až 0,4 g vody.

Na obrázku nižšie Stratus nebulosus opacus

Stratus nebulosus opacus

Vznik hmly môže mať mnoho príčin a to napríklad ochladenie vzduchu pri zemi v priebehu noci.Kontakt s tenkou studenou vrstvou vzduchu ,ktorá sa drží pri zemi, alebo veľkoplošný pokles jednej vrstvy vzduchu. V jeseni a v zime sú obe príčiny najčastejšie.Často uplynú hodiny kým sa začne hmla "zdvíhať".Nejde však o žiadne dvíhanie ale jej rozpývanie v prízemnej vrstve v dôsledku prehrievania zemského povrchu.Tento Stratus na obrázku vznikol takisto z hmly takže ľahko priradíme tvar nebulosus (hmlovitý).Môžeme si všimnúť že je pomerne tmavý a preto ide odrodu opacus (hustý tmavý).

Na obrázku nižšie Stratus nebulosus opacus

Stratus nebulosus opacus

Takto vyzerá Stratus zhora.Vznikol pravdepodobne pôsobením inverzie pri ktorej so stúpajúcou výškou stúpa aj teplota(samozrejme len do istej výšky).Pri tejto situácií klesne studený vzduch do údolia a spôsobí vznik nízkej vrstevnatej oblačnosti ako na tomto obrázku.

Ďalšie oblaky v malej výške: Cumulus ,Stratocumulus

Ďalšie vrstevnaté oblaky: Cirrostratus, Altostratus, Nimbostratus

Naspäť na Atlas oblakov

Iné weby autora
Slovensko - Tipy na výlet Slovensko - Tipy na výlet

Mail:admin@spoznaj.eu       spoznaj.eu © 2011